O Muzeum Fotografii

Początki

Bydgoszcz od bardzo dawna związana jest z fotografią. W 1925 roku Marian Dziatkiewicz założył przy ulicy Garbary 3 Fabrykę Płyt Fotograficznych. Firma przez lata rozwijała się i zmieniała nazwę: najpierw ALFA, później OPTA, aż po Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne „FOTON”. Któż nie zna Fotonu, był to jeden z największych zakładów w Bydgoszczy. Niestety duża konkurencja, jaka powstała po 1989 roku, doprowadziła do powolnego upadku fabryki.

Znalazł się jednak człowiek, który zapragnął ocalić choć trochę z historii Fotonu i tradycyjnej fotografii – był nim Ryszard Chodyna. Swój pomysł utworzenia Muzeum Fotografii, zajmującego się m.in. gromadzeniem pamiątek po nieistniejącej już fabryce, przedstawił ówczesnemu Kanclerzowi WSG, Krzysztofowi Sikorze, oraz grupie dawnych pracowników Fotonu. Inicjatywa się spodobała, wobec czego od razu przystąpiono do pracy. Czasu nie było za wiele, ponieważ pierwsze spotkanie i przedstawienie pomysłu nastąpiło 15 października 2004 roku, a otwarcie muzeum zaplanowano już na 23 listopada. Zaledwie 5 tygodni musiało wystarczyć na zorganizowanie wszystkiego, począwszy od miejsca, gdzie miało mieścić się muzeum, przez gabloty, aż po najważniejsze – eksponaty.

Dość szybko znaleziono odpowiednią lokalizację, wszak przy ulicy Garbary 3 stały wolne pomieszczenia po niedawno zamkniętym oddziale FUJIFILM Polska Distribution S.A. I tak w miejscu, gdzie znajdowała się niegdyś Fabryka Płyt Fotograficznych, rozpoczęły się intensywne prace przygotowawcze. Wszystkie przedmioty prezentowane w muzeum są w istocie darami – od Fotonu, Technikum Fotochemicznego w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy i od wielu przyjaciół Ryszarda Chodyny, którzy zajmowali się lub zajmują do dzisiaj fotografią.

Gdy już w bardzo krótkim czasie udało się zebrać większość eksponatów, trzeba było wszystko wyczyścić, niektóre rzeczy skompletować, inne podreperować. Tu bardzo pomógł Roman Starzyk z uczniami z ZSCh, którzy sprzątali pomieszczenia, czyścili zakurzone, często wyciągnięte z piwnicy przedmioty. I udało się zdążyć. 23 listopada 2004 roku o godz. 16.00 nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum Fotografii. Wszyscy zaproszeni goście byli bardzo zaskoczeni ilością i stanem technicznym eksponatów, gdyż większość z nich jest jeszcze sprawna. Mamy nadzieję, że Muzeum Fotografii będzie się rozwijać i że zechcecie je odwiedzać, do czego serdecznie zapraszamy.

 

Tablica pamiątkowa
 
FOTON-ALFA
 

W tym budynku przy ulicy Garbary 3 w roku 1925, z inicjatywy Mariana Dziatkiewicza (1890–1956), drogisty  z wykształcenia, rzutkiego przedsiębiorcy i wizjonera, powstała „Fabryka Płyt Fotograficznych ALFA”. Był to jeden z pierwszych zakładów fotochemicznych na ziemiach polskich i pierwszy szerzej znany w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakład wytwarzał doskonałej jakości płyty światłoczułe, papiery fotograficzne i odczynniki do ich obróbki. W okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) fabryka nie zaprzestała produkcji, funkcjonowała pod niemiecką marką OPTA. Po zakończeniu działań wojennych zakłady zostały upaństwowione jako część Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski”, a następnie działały jako Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne „FOTON”, aż do momentu ogłoszenia upadłości w roku 2007. Przez większość tego okresu zarówno produkcja, część laboratoryjna, jak i administracyjna, a nawet edukacyjna mieściła się w pierwotnej lokalizacji. Dopiero w okresie PRL-u, w latach siedemdziesiątych zbudowano nowy kompleks przy ulicy Pięknej 13. Na Garbarach pozostawiono część administracyjną.

W roku 2004 decyzją władz Wyższej Szkoły Gospodarki, z inicjatywy środowiska pracowników FOTON-u powołano Muzeum Fotografii, które zajęło przestrzeń po pierwszej lokalizacji bydgoskiej ALFY, a następnie przeniosło się do nieodległych obiektów przy ul. Królowej Jadwigi. Muzeum od początku istnienia pielęgnuje tradycję bydgoskiego i polskiego przemysłu fotochemicznego. Od roku 2020 zlokalizowane jest przy ulicy Karpackiej 52.

 

In 1925, in this building, at the 3 Garbary street the “ALFA Photographic Plate Factory” was established at the initiative of Marian Dziatkiewicz (1890–1956), a druggist by training, a smart entrepreneur and a visionary. It was one of the first photochemical plants in Poland and first widely known plant of this type in Central and Eastern Europe. The facility produced excellent quality light-sensitive plates, photographic papers and their processing reagents. During the Nazi occupation (1939–1945) the factory continued production, functioning under the German brand name OPTA. After the war, the plant was nationalised as part of the State-owned Enterprise “Film Polski”, then operated as the “FOTON” Bydgoszcz Photochemical Plant until its insolvency in 2007. For the majority of this period both the production, laboratory, administration and even educational part was situated in the original location. Only during the communist period, in the 1970s a new complex was built at the 13 Piękna street. The administrative department was left at the Garbary street.

In 2004, upon the decision of the University of Economy and at the initiative of the FOTON employee community, the Museum of Photography was established, which took over the space remaining after the first location of the Bydgoszcz’s ALFA, then moved to the nearby facilities at the Królowej Jadwigi street. Since its inauguration, the Museum has cultivated the tradition of the photochemical industry in Bydgoszcz and Poland. Since 2020 the Museum is situated at the 52 Karpacka street.

 
 

 

 

Newsletter

KONTAKT

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. Karpacka 52

85-164 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

Deklaracja dostępności Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających:

wtorek 11:00 - 17:00

środa 11:00 - 17:00

czwartek 11:00 - 17:00

piątek 11:00 - 17:00

sobota 10:00 - 14:00
 

W czasie wakacji (lipiec-sierpień) Muzeum Fotografii czynne od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00!

 

PROGRAMY

 

Copyright @ 2021 Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki.
Kalendarz