Wydawnictwa

W 2019 roku w ramach projektu "Miasto – Ludzie – Wolność" Muzeum Fotografii wraz z Fundacją Gaudeamus zrealizowało projekt artystyczny, który przywołuje twórczość zmarłego, bydgoskiego artysty  Andrzeja Maźca. 

Artysta trwale był wpisany w bydgoski krajobraz – zawsze w ruchu, zawsze z aparatem, biegał ze spotkania na spotkanie, jednak zawsze znajdował czas na rozmowy ze znajomymi i przypadkowymi przechodniami. Jego przedwczesna śmierć zaskoczyła lokalne środowisko artystyczne. Traktował życie z pewną nonszalancją, zacierając granice między sztuką a codziennością. Niemal każde spotkanie i zdarzenie było dla niego pretekstem do fotografowania. W rewolucji technologicznej znalazł nowe możliwości, technologia cyfrowa ułatwiała mu nie tylko dokumentację życia Bydgoszczy, ale także zapewniała szerszy krąg odbiorców. Skupienie na najbliższym otoczeniu było nader wyraźne w ostatnim etapie jego twórczej aktywności. W tym czasie pracował także nad archiwami fotograficznymi, szczególną uwagą darząc fotografię wernakularną. Pomijał jej użytkową wartość, wykorzystując ją w projektach artystycznych. Tak było m.in. ze zbiorem negatywów pozostałym po likwidacji zakładu fotograficznego przy ul. Długiej. Andrzej Maziec ocalił przed zapomnieniem, a przede wszystkim przed zniszczeniem, kilkaset zdjęć dowodowych, ślubnych, komunijnych oraz portretów rodzinnych. Efekt jego pracy, przypominający tableau anonimowych bydgoszczan, żyjących w latach 40. XX w., znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki. Korzystając z tych archiwaliów, postanowiliśmy kontynuować projekt artysty. Zdeponowany w Muzeum zbiór negatywów posłużył jako pretekst do rozwijania koncepcji twórcy na większą skalę.

W ramach projektu powstał także film, który zawiera wywiady z bliskimi osobami artysty.

Opieka artystyczna: Marta Rosenthal, Marek Noniewicz
Zdjęcia, montaż: Dariusz Gackowski

 

 

Projekt dofinansowany dzięki wsparciu miasta Bydgoszczy

Newsletter

KONTAKT

ul. Karpacka 52  Bydgoszcz

Adres korespondencyjny:

ul. Karpacka 52

85-164 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 07

muzeumfoto@byd.pl

Deklaracja dostępności Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

INFORMACJE

Godziny otwarcia dla zwiedzających:

wtorek 11:00 - 17:00

środa 11:00 - 17:00

czwartek 11:00 - 17:00

piątek 11:00 - 17:00

sobota 10:00 - 14:00

PROGRAMY

 

Copyright @ 2021 Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki.
Kalendarz